De werking van de buitenschoolse opvang IBO De Zandloper vertrekt vanuit een pedagogisch beleid dat iedere medewerker nastreeft. Het pedagogisch beleid is een houvast in de dagelijkse werking en steunt op acht pijlers:

Non-discriminatie

Ieder kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, bieden we zoveel mogelijk kansen zonder een onderscheid te maken in leeftijd of geslacht; in ideologische, filosofische of religieuze overtuiging; in ras of geaardheid of in (vermogens)toestand. Onze medewerkers respecteren de menselijke waardigheid en diversiteit.

Warmte en geborgenheid

Ieder kind omringen we met de nodige aandacht, liefde, warmte en geborgenheid zodat het zich thuis voelt in de opvang.

Ontwikkeling en zelfredzaamheid

Door de ontwikkeling en zelfredzaamheid te stimuleren, streven we naar een optimale ontplooiing van de kinderen. Ieder kind krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen.

Keuzevrijheid

We bieden een gevarieerd spelaanbod aan waarbij keuzevrijheid belangrijk is.

Veiligheid en structuur

Ons hoofddoel is om de kinderen goed op te vangen en te verzorgen volgens een bepaalde structuur, in een veilige omgeving en in een kindvriendelijke infrastructuur.

Eigenheid van de kinderen

Ieder kind moet zich goed voelen. Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen én ouders vinden we erg belangrijk. We respecteren de eigenheid van ieder kind.

Zorg op maat

We spelen in op de individuele behoeften van het kind en houden daarbij rekening met wat ieder kind nodig heeft.

Samenwerking met de ouders

Ouders kennen hun kind het beste. Daarom is het belangrijk dat ouders en medewerkers van de opvang samenwerken. De ervaring en kennis van de ouders zijn nodig om het opvangaanbod af te stemmen op maat van het kind.

We betrekken de ouders bij de kinderopvang in een persoonlijke en vertrouwelijke sfeer. Er zijn verschillende info- en overlegmomenten, en bevragingen naar de meningen en wensen.

Contact