Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer van zodra je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. 

Het bedrag hangt af van volgende zaken:

 • Het stelsel waarin je hebt gewerkt (bediende, arbeider, ambtenaar)
 • Het aantal jaren dat je hebt gewerkt
 • Jouw gezinssituatie

Voorwaarden

 • Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • Je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
 • Jouw wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door uw werkgever zijn ingehouden op uw werknemersloon

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang uw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kunt u met vervroegd pensioen gaan

Meebrengen

 • Identiteitskaart

 

 

Contact

 • Sociaal Huis

  Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef

  Mevrouw Courtmanslaan 92 , 9990 Maldegem

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08.30 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur
  • Morgen open van 08.30 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 17.00 uur
  Alle openingsuren