Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer van zodra je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. 

Het bedrag hangt af van volgende zaken:

  • Het stelsel waarin je hebt gewerkt (bediende, arbeider, ambtenaar)
  • Het aantal jaren dat je hebt gewerkt
  • Jouw gezinssituatie

Voorwaarden

  • Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
  • Je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
  • Jouw wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door uw werkgever zijn ingehouden op uw werknemersloon

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang uw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kunt u met vervroegd pensioen gaan

Meebrengen

  • Identiteitskaart

 

 

Contact