Poliovaccinatie

Poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) is de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties vóór de leeftijd van achttien maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dit attest bezorg je na de laatste vaccinatie aan het Onthaal van het Gemeentehuis.

Er zijn nog enkele andere vaccinaties die sterk aanbevolen zijn. Bijvoorbeeld tegen hersenvliesontsteking en kinkhoest. Op de website van Kind en Gezin vind je het aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen. 

Voorwaarden

De arts vult het attest in zodra het kind de derde dosis (bij gebruik van monovaccin) of de vierde dosis (bij gebruik van gemengd vaccin) heeft gekregen. Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • Inentingen oraal toe te dienen.
  • Inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor achttien maanden vanuit het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Als het inentingsschema voldoet aan de wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Als het inentingsschema niet voltooid is of als het attest ontbreekt, dan beslist een arts in België over het verdere verloop.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat je kind volledig ingeënt is.
  • Na de laatste dosis vult de arts het attest in en ondertekent het.
  • Dit attest bezorg je aan het Onthaal van het Gemeentehuis voordat de baby 18 maanden is.

Meenemen

  • Door de arts ingevuld en ondertekend vaccinatiebewijs.