Zoek je een locatie voor jouw pop-up?

Wil je een tijdelijke handelszaak opstarten en zoek je een geschikte locatie voor je pop-up store?

De gemeente Maldegem wenst met het concept pop-up de leegstand in haar centrum te bestrijden en tegelijkertijd jonge, startende ondernemers te ondersteunen. De doelgroep van pop-up zijn startende ondernemingen.

Beschikbare panden

In het centrum van Maldegem zijn momenteel geen panden beschikbaar.

Een kortlopende handelshuur

De verhuurder biedt jou - in het kader van de pop-up reglementering (decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht) - een tijdelijk huurcontract van maximaal één jaar aan tegen een scherpe huurprijs.

Win-winsituatie voor verhuurder én pop-upper

De gemeente  Maldegem zal via haar eigen communicatiekanalen een brede oproep doen aan potentiële kandidaten om een pop-up initiatief te ontwikkelen in één van deze panden. De gemeente helpt dus mee actief zoeken naar een invulling voor de panden (via de gemeentelijke website, het info-magazine,…).

In ruil zal de verhuurder het pand aanbieden aan een iets lagere huurprijs voor de duur van het pop-upcontract. Dit moet het initiatief financieel haalbaar maken voor de pop-upper.

Interesse? 

Contacteer de dienst lokale economie van de gemeente Maldegem (lokale.economie@maldegem.be) die de partijen samenbrengt.

Randvoorwaarden

  • De pop-upinitiatiefnemer moet zich een KBO en BTW-nummer aanvragen.
  • Hij/zij legt een kopie van de huurovereenkomst voor, afgesloten met de verhuurder van een van de twee vooropgestelde panden.
  • De pop-up moet minstens 12 uur per week rechtstreeks open zijn voor het publiek en de openingsuren worden zichtbaar uitgehangen.
  • Het gaat om een handelsactiviteit in een handelspand waardoor er voor het pand geen functiewijziging moet worden aangevraagd.
  • Een pop-up initiatiefnemer kan maar één keer instappen in deze formule met een huurovereenkomst voor een periode van maximum één jaar.
  • Het eigenlijke contract wordt afgesloten tussen de verhuurder en de pop-up initiatiefnemer. De gemeente is zelf geen contractpartij.
  • Zijn uitgesloten van deze formule : call-shop, nachtwinkel, CBD-shop, Vaporshop, automatenshop, wedkantoor, sexshop, horeca, CBD-shop, immo- en interimkantoor, evenals het louter verhuren/inrichten van een etalage of stockageruimte.
  • De gemeente Maldegem houdt zich het recht voor om over dit initiatief en haar deelnemers te communiceren.

Contact