Projectsubsidie cultuur

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Vertegenwoordigd door volgende 3 projectverantwoordelijken

Vraagt een projectsubsidie aan voor volgend initiatief

of periode
Reglement projectsubsidies *

Ik heb kennis genomen van de bepalingen in het reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven en ga hiermee akkoord

Binnen de 2 maanden na afloop van het project dient een afrekeningsdossier te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit afrekeningsdossier moet volgende items bevatten:

  • een inhoudelijk werkingsverslag met toetsing aan het beoogde resultaat en een exemplaar van het promotiemateriaal
  • een financieel verslag (uitgaven en inkomsten), met betalingsbewijzen
  • melding van het aantal aanwezigen

Voor het indienen van het afrekeningsdossier wordt de mogelijkheid gelaten om een gemotiveerde afwijking van de gestelde termijnen aan te vragen ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren binnen de looptijd van de respectievelijke termijnen en bevat een duidelijke motivatie waarom het uitstel gevraagd wordt.

Extra info

Dit is een aanvraagformulier waarbij je je projectiesubsidie voor een cultureel, gemeenschapsvormend en buurtversterkend initiatief digitaal kan aanvragen.

Gelieve ook de Beslissing van de gemeenteraad dd. 26 juni 2014 betreffende het reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven door te nemen. (Zie onderaan de webpagina)

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.