Protocol tussen AZG en gemeente

ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan de gemeente Maldegem uiteengezet.