Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Gemeentebestuur Maldegem naar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Maldegem in het kader van het sociaal debiteurenbeleid

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van gemeentebestuur Maldegem naar openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Maldegem is er gekomen in het kader van een sociaal debiteurenbeleid.

Concreet zal de gemeente vooraleer naar de deurwaarder te stappen, navragen bij het OCMW of de debiteuren misschien ook cliënt zijn bij het OCMW. Zo kunnen oplopende betalingsproblemen en extra inningskosten hopelijk vermeden worden.

Contact