Protocol tussen Provincie Oost-Vlaanderen en Maldegem

Als lokaal bestuur beschikken we over heel wat persoonsgegevens van onze inwoners. Vanzelfsprekend behandelen we deze gegevens op een manier die overeenstemt met de verplichtingen die worden gesteld door de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

In principe worden de persoonsgegevens van onze inwoners daarbij niet aan derden vrijgegeven, behalve indien daar een wettelijke basis voor bestaat. Zo is het onder andere mogelijk dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld met een andere Vlaamse overheidsinstantie, bijvoorbeeld in het kader van een bepaald project.

Bij een dergelijke uitwisseling van persoonsgegevens moet er een protocol worden afgesloten, waarbij afspraken worden gemaakt over de modaliteiten van deze uitwisseling (het doeleinde van de gegevensverwerking, de gehanteerde beveiligingsmaatregelen, etc.).

Contact