Rap op Stap

Ik wil een medewerker spreken

Een Rap Op Stapkantoor zoekt naar een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of cultuuractiviteiten of over langere reizen. De medewerkers zoeken naar uitstappen of vakanties aan kortingen en dit op basis van de interesses en wensen van de klant. 

Sinds maart 2022 is het kantoor een Rap op Stap+-kantoor en kunnen ook mensen met een beperking terecht bij het Rap op Stap+-kantoor voor informatie over uitstappen en vakanties op maat. Bij het Rap op Stap+-kantoor kan men gratis terecht voor informatie over aangepaste toeristische uitstappen, vakanties, sporten, cultuuractiviteiten... Bovendien helpt het Rap op Stap+-kantoor ook bij praktische zaken zoals het regelen van aangepast vervoer of het zorgen voor ondersteuning en medische zorg als dat nodig is.

Locatie en openingsuren

Je vindt het kantoor in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92.
Het kantoor is elke donderdagnamiddag open van 14.00 uur tot 16.00 uur en wordt bemand door vrijwilligers.

Voorwaarden 

Je moet aan één van onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming
  • Je hebt recht op een leefloon
  • Je bent in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Klever van de mutualiteit of attest verhoogde tegemoetkoming

Contact