Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregeling (RPR) zijn de rechten en plichten van het gemeentepersoneel opgenomen. Daarin staat alles waar je tijdens je loopbaan bij de gemeente en het OCMW mee te maken kan krijgen. 

De RPR is dus de juridische basis van alle afspraken voor medewerkers van de gemeente en het OCMW. Wijzigingen aan de RPR worden eerst overlegd met de vakbonden.

De meest recente versie van de rechtspositieregeling vind je onderaan deze pagina 

De belangrijkste thema's in de rechtspositieregeling zijn:

  • Gedrag en deontologie
  • Telematicagebruik
  • Integriteit
  • Vorming en functionele loopbaan
  • Aan- en afwezigheden
  • Salaris
  • Veiligheid en welzijn

Contact