Maak hier een afspraak om een referentieadres aan te vragen

Personen die geen adres hebben, hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adrres van het OCMW

Voorwaarden

  • Niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister (over geen domicilieadres meer beschikken)
  • Aantonen waar in Maldegem je verblijft en waarom je je niet kan inschrijven op dit adres 

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
  • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

 

 

Contact