Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei vzw (RLML)

Een Regionaal Landschap is een streek in Vlaanderen met een typische identiteit, zoals het Meetjesland. Een Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie.  De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, verschillende middenveldorganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed, etc.) en de gebruikers van de open ruimte.

Daarnaast biedt Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten. 

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Lid van de Raad van Bestuur

Stefaan Standaert

Landschapspark Drongengoed  (onderdeel van Regionaal Landschap Meetjesland)

Het “landschapspark Drongengoed” beslaat een heel ruim gebied en strekt zich uit over zeven gemeenten. In de kern ligt het Drongengoedbos met aansluitend het Maldegemveld, het Keigatbos, Burkel en het Koningsbos te Oedelem (Beernem). Je treft er grote bos- en natuurcomplexen aan, dreven, kleinschalig agrarisch landschap, dorpen en open landbouwgebied.
Op ruimere afstand liggen volgende bos- en natuurgebieden die verbonden zijn met het kerngebied en/of die zich onder de vlag van het landschapspark willen profileren:

  • in oostelijke richting het provinciaal domein “Het Leen”, en nog verder over de N9 de “Kwadebossen” en de “Lembeekse bossen”.
  • ten zuidoosten vormt het kanaal Gent-Oostende ongeveer de grens met het naburige landschapspark “Bulskampveld”.
  • in zuidelijke richting de Kraenepoel en de Markettebossen rond Bellem (Aalter).

Sinds enkele jaren zet dit gebied zichzelf op de kaart als Landschapspark Drongengoed. Het wil zijn recreatief en toeristisch potentieel realiseren en zijn belevingswaarde verhogen. Tegelijk is dit gebied ook op andere vlakken in ontwikkeling. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed, toerisme, etc.

Adres

RLML

Oostveldstraat 91 bus 4

9900 Eeklo

Contact