Aanvraagformulier reservatie Jeugdhuis

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Pagina 1 van 1 - Pagina 1 0%

Gegevens contactpersoon

Adresgegevens

Facturatiegegevens

De eventuele factuur mag opgestuurd worden naar *
Adresgegevens 2

Praktische informatie

Datum en tijd reservatie *
Wens je gebruik te maken van herbruikbare bekers? *

Hierbij bevestig je dat je akkoord gaat met de afsprakennota omtrent het gebruik van het Jeugdhuis. 

Contactinformatie

Via dit online formulier kan je een aanvraag indienen voor gebruik van het Jeugdhuis, mevr. Courtmanslaan 92.

Van zodra je aanvraag goedgekeurd is, zal je een officiële bevestiging ontvangen, samen met de vraag om de waarborg te betalen. 

Lees eerst de afsprakennota omtrent het gebruik van het Jeugdhuis vooraleer je deze aanvraag indient. 

Privacy

De gemeente hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. Jouw gegevens zullen enkel in het kader van dit formulier gebruikt worden. Lees ons privacybeleid op www.maldegem.be/privacy