Reservatie polyvalente zaal K-ba

Voor wie

 

De gebruikers worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie 0 (gratis gebruik):
  • gemeentelijke diensten
 • Categorie 0bis (gratis gebruik):
  • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
  • OCMW Maldegem
  • Politie Maldegem
  • Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland
  • Maldegemse adviesraden en beheersorganen
  • Maldegemse dorpsraden
  • per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités
 • Categorie 1:
  • door gemeentebestuur Maldegem erkende Maldegemse verenigingen
  • scholen uit Maldegem
  • kerkbesturen uit Maldegem
 • Categorie 2:
  • niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
  • verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem deel van uitmaakt
 • Categorie 3:
  • verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem
 • Categorie 4:
  • instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem
 • Categorie 5:
  • instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem 

Prijs

De basistarieven per activiteit en/of per dag in euro

  CAT 0 bis CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5
ACTIVITEITEN € 20 € 50 € 150 € 200 € 600 € 750
REPETITIE/OPBOUW/AFBOUW € 20 € 20 € 30 € 40 € 80 € 125

 

In dit tarief is inbegrepen:

• het gebruik van de accommodatie die valt onder artikel 1 - §1

• het gebruik van elektriciteit, water en verwarming

• billijke vergoeding, ingesteld bij K.B. van 8 november 2001, tarief polyvalente zaal met dans, tot 249,92 m²

De organisator staat zelf in voor het betalen van billijke vergoeding voor de activiteiten die buiten het reeds betaalde tarief vallen. Doet de organisator dit niet, kan het gemeentebestuur Maldegem in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

De basistarieven voor de verplichte eindschoonmaak, afhankelijk van het evenement:

 

EVENEMENT 

ZONDER CATERING

EVENEMENT

MET CATERING

FUIF
EINDSCHOONMAAK € 50 € 100 € 150

 

 

 

 

De hierboven vermelde tarieven zijn de basistarieven. Ze worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Het tarief voor de terbeschikkingstelling dat wordt aangerekend, is het geïndexeerd tarief op het ogenblik van de aanvraag.

Praktisch

Reglementen

De afspraken en bepalingen over gebruik van de polyvalente zaal K-ba zijn vastgelegd in twee reglementen

 • Huishoudelijk reglement
 • Retributiereglement

De reglementen en bijhorende bijlagen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

 

Drankverbruik

Wil de organisator drank aanbieden tijdens zijn activiteit, dan is hij verplicht deze af te nemen via het gemeentebestuur Maldegem. Hij dient ten laatste zes weken voor het evenement zijn bestelling door te geven aan het UiTloket, dit op basis van het daartoe voorziene besteldocument. De lijst van verkoopprijzen wordt vastgelegd door het college. De organisator kan 30% afwijken (zowel naar omhoog als naar omlaag) op deze standaard verkoopprijzen. Een uitzondering is de verkoopprijs van water, die mag nooit hoger zijn dan de prijs die werd opgelegd door het college.

Meer informatie hierover vindt u in het retributiereglement.en de drankenbestellijst is onderaan de pagina te downloaden.

Reservatie

Als organisator kan je een aanvraag tot zaalreservatie indienen:

• Tot uiterlijk 6 weken voor de activiteit

• Vanaf maximaal 1,5 jaar voorafgaand aan niet-privéaangelegenheden

• Vanaf maximaal 6 maand voorafgaand aan privéaangelegenheden

 

Momenteel is online reservatie nog niet mogelijk.

Reserveren kan via het standaard reservatieformulier (onderaan deze pagina te downloaden)

Het reservatieformulier dient integraal te zijn ingevuld. Telefonische reserveringen of mondelinge afspraken hebben geen enkele waarde en zijn niet bindend.

Elke reservatie wordt pas definitief na bevestiging, hetzij per reguliere briefwisseling, hetzij per mail, met in bijlage de factuur met een overschrijvingsformulier voor betaling van de waarborg, het bedrag van de ter beschikkingstelling en een voorschot van 50 % op de inschatting van het drankverbruik. Een bevestigde aanvraag (vergunning) geldt als gebruiksovereenkomst.

 

Contact

 • UiTloket

  Gemeentehuis

  Marktstraat 7 , 9990 Maldegem

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08.30 tot 12.00 uur
  • Morgen open van 08.30 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur
  Alle openingsuren