Reservatie polyvalente zaal K-ba

Online een zaal reserveren doe je hier!

Voor wie

 De gebruikers worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie 0:
  • gemeentelijke diensten
 • Categorie 0bis
  • Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Maldegem
  • OCMW Maldegem
  • Politie Maldegem
  • Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland
  • Maldegemse adviesraden en beheersorganen
  • Maldegemse dorpsraden
  • per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités

 • Categorie 1:
  • door gemeentebestuur Maldegem erkende Maldegemse verenigingen
  • scholen uit Maldegem
  • kerkbesturen uit Maldegem

 • Categorie 2:
  • niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
  • verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem deel van uitmaakt

 • Categorie 3:
  • verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem

 • Categorie 4:
  • instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem

 • Categorie 5:
  • instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem 

Prijs 2023

De geïndexeerde tarieven voor 2023 per activiteit en/of per dag

  CAT. 0 bis CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5
ACTIVITEITEN € 25 € 62 € 185 € 246 € 739 € 924
REPETITIE/OPBOUW/AFBOUW € 25 € 25 € 37 € 49 € 99 € 154

 

In dit tarief is inbegrepen:

 • het gebruik van de accommodatie die valt onder artikel 1 - §1 van het huishoudelijk reglement.
 • het gebruik van elektriciteit, water en verwarming.
 • billijke vergoeding, ingesteld bij K.B. van 8 november 2001, tarief polyvalente zaal met dans, tot 249,92 m²

De organisator staat zelf in voor het betalen van billijke vergoeding voor de activiteiten die buiten het reeds betaalde tarief vallen.
Doet de organisator dit niet, kan het gemeentebestuur Maldegem in geen geval aansprakelijk worden gesteld.


De geïndexeerde tarieven voor 2023 voor de verplichte eindschoonmaak, afhankelijk van het evenement
:

 

EVENEMENT 

ZONDER CATERING

EVENEMENT

MET CATERING

FUIF
EINDSCHOONMAAK  € 62 € 123 € 185

 

 

 

 

Praktisch

Reglementen

De afspraken en bepalingen over het gebruik van de polyvalente zaal K-ba zijn vastgelegd in twee reglementen:

Bij het indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

 

Voorzieningen

In de polyvalente zaal K-ba zijn een vaste beamer en projectiescherm, een geluidsinstallatie en theaterspots beschikbaar.
Meubilair, zoals stoelen en tafels, zijn niet standaard aanwezig.

Wens je voor je evenement bijkomend materiaal te voorzien, kan dit via de Uitleendienst worden aangevraagd.

Drankverbruik

Wil de organisator drank aanbieden tijdens zijn activiteit, dan is hij verplicht deze af te nemen bij de door het gemeentebestuur Maldegem aangeduide drankenleverancier.
De lijst van verkoopprijzen wordt vastgelegd door het college. De organisator kan 30% afwijken (zowel naar omhoog als naar omlaag) op deze standaard verkoopprijzen.

Enkel voor water kan de verkoopprijs nooit hoger zijn dan de prijs die door het college werd opgelegd.