Afbeelding_Sint-Annakasteel2

Reservatie Sint-Annakasteel

Online een zaal reserveren doe je hier! 

Wat

Het gelijkvloers van het Sint-Annakasteel, Westeindestraat 1, 9990 Maldegem kan enkel gehuurd worden voor de organisatie van niet-commerciële, publieke (kunst)tentoonstellingen. Dit zijn tentoonstellingen waarbij het verkopen of verhandelen van de tentoongestelde zaken niet het hoofddoel is. Verkooptentoonstellingen zijn dus niet toegelaten.

De maximaal toegestane capaciteit bedraagt 99 personen.

Voor wie

Huurders worden onderverdeeld in volgende categorieën:

Categorie 0/ -bis

 • De Gemeente Maldegem, het OCMW Maldegem, de politiezone Maldegem, de hulpverleningszone Meetjesland, AGB Maldegem, Zorgbedrijf Meetjesland, overheidsinstanties van federale of regionale overheid.
 • De Maldegemse adviesraden, de per leefkern erkende dorpsraden en de per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités.

Categorie 1

 • De erkende Maldegemse verenigingen.
 • De scholen (vertegenwoordigd door hun directie) en kerkbesturen Maldegem.

Categorie 2

 • De niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk uit de gemeente Maldegem.
 • Verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem bij aangesloten is.

Categorie 3

 • Scholen en verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk van buiten de gemeente Maldegem.

Categorie 4

 • Privépersonen en instellingen met winstoogmerk in de gemeente Maldegem.

Categorie 5:

 • Instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem.

Noot

privépersonen die zich tijdelijk verenigen om samen een expo te organiseren ressorteren onder cat. 2 of 3, afhankelijk of ze van binnen of buiten Maldegem zijn.

Prijs 2024

De tarieven zijn als volgt:

 

 CAT. 1

 CAT. 2

 CAT. 3

 CAT. 4

 CAT. 5

 Basistarief

 € 150

 € 201

 € 301

 € 401

 € 501

 Per bijkomende week

 € 15

 € 25

 € 50

 € 100

 € 150

Basistarief = voor 2 weken gebruik van de tentoonstellingsruimte, telkens vanaf woensdag tot en met de dinsdag 14 dagen later (dit is inclusief op- en afbouw).

NIET inbegrepen in dit basistarief:

 • verzekering tentoongestelde werken
 • verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid *
 • sabam en billijke vergoeding (desgevallend er muziek wordt (af)gespeeld en drank wordt genuttigd)

Als organisator dien je hiervoor zelf in te staan.

*Noot: hiertoe kan evt. worden ingetekend op de abonnementspolis van de gemeente (het intekenformulier vind je onder documenten onderaan deze pagina).

Bijzondere tarieven

Er wordt een korting van 75% op de totale retributie voorzien voor privépersonen:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister van Maldegem (cat. 4).
 • jonger dan 26 jaar gedurende het hele jaar waarin de tentoonstelling plaatsvindt (cat. 5).

Zijn vrijgesteld van retributie:

 • organisatoren categorie 0/-bis.
 • leerlingen Kunstacademie Maldegem (~tijdens schooljaar dat ze zijn ingeschreven).
 • kunstenaars, die exposeren op uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen.

Waarborg

Er wordt een waarborg aangerekend van 250 euro. Huurders die vallen onder cat. 0/bis, leerlingen van Kunstacademie Maldegem en kunstenaars, die exposeren op uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen, zijn hiervan vrijgesteld.

Praktisch

Reglementen

De afspraken en bepalingen over het gebruik van de tentoonstellingsruimte zijn vastgelegd in twee reglementen:

Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.

Voorzieningen

In deze infobundel vind je meer gedetailleerde info over het Sint-Annakasteel zoals een grondplan, een inventaris van de basisuitrusting, info over het ophangsysteem, …. .  

Aanvraagtermijn

Het gelijkvloers van het Sint-Annakasteel kan voor tentoonstellingen worden gereserveerd vanaf maximaal 1,5 jaar op voorhand tot minimaal 1,5 maand op voorhand. 

Reserveren

Je kan het Sint-Annakasteel reserveren via de reservatieknop bovenaan deze pagina.

Reserveren doe je voor minimaal 2 weken, telkens vanaf woensdag tot en met de dinsdag 14 dagen later (dit is inclusief op- en afbouw). Daarna kan je per bijkomende week reserveren.

Aan je winkelwagentje voeg je één keer ‘exposeren – basis’ toe en zoveel keer als wenselijk ‘exposeren – bijkomende week’. Daarna kan je alles samen doorsturen.

Bij ‘Opmerking’ vul je in voor welke tentoonstelling  je het Sint-Annakasteel wenst te huren. Hierbij dien je minimaal te vermelden: titel expo, naam of namen exposant(en) en discipline(s)). Indien dit niet ingevuld staat, nemen wij contact met je op om dit aan te vullen.

Bijkomend zal je via de aanvraagbevestiging dan nog worden gevraagd om (een artistiek CV met) beeldmateriaal of portfolio te mailen naar cultuurdienst@maldegem.be.

Contact