IMG_36811

Rommelmarkt of garageverkoop organiseren

Bij een rommelmarkt of garageverkoop kunnen particulieren zich ontdoen van de dingen die ze niet meer nodig hebben. Dit kan doorgaan op de openbare weg, het openbaar domein of op privéterrein.

Voor een garageverkoop op privéterrein (je eigen garage, eigen (voor)tuin, op je eigen oprit,…) is geen toestemming van het gemeentebestuur nodig.

Indien je spullen op het trottoir, de openbare weg of openbaar domein te koop stelt, alleen of met meerdere mensen samen, dien je wel min. 6 weken op voorhand de toestemming van het gemeentebestuur te vragen via een evenementenaanvraag.

Voorwaarden

Enkel sporadische verkopen (niet op regelmatige basis zoals wekelijks, maandelijks,…) als particulier zijn toegestaan.

Deelnemers aan een rommelmarkt hebben geen kaart van ambulante handel nodig. Ze hoeven zich enkel in te schrijven bij de organisator.

Beroepsverkopers kunnen deelnemen aan een rommelmarkt, maar enkel als aanvulling op particuliere verkopers. Het mag dus geen markt zijn met enkel beroepsverkopers aangezien dit dan als klassieke markt wordt beschouwd.

Beroepsverkopers moeten dit ook duidelijk signaleren door middel van een identificatiebord en dienen wel in het bezit te zijn van een leurkaart.

Het mag verder ook niet gaan om nieuwe goederen die je gekocht, gekweekt of geproduceerd hebt met de bedoeling om ze achteraf te verkopen.

Kostprijs

De aanvraag en organisatie van een rommelmarkt is gratis.

Als er materiaal ontleend wordt bij de gemeentelijke Uitleendienst dan gelden hiervoor de officiële tarieven zoals vermeld in het retributiereglement.

 

Contact