Verblijfskosten rust- of verzorgingstehuis

Indien er geen of onvoldoende bestaansmiddelen zijn om de verblijfsfactuur te betalen, kan je een financiële tussenkomst in de kosten van opname in een rust- of verzorgingstehuis aanvragen.

Voorwaarden

  • Verblijven in een erkend rust- of verzorgingstehuis en op het moment van de opname ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maldegen
  • Ontoereikende bestaansmiddelen hebben (= over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten)
  • Alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Meebrengen

  • Bewijs van het laatste of huidig inkomen
  • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

Contact