Sluikstorten is het bewust dumpen van afval op plaatsen waar het niet toegelaten is. Om sluikstorten tegen te gaan, roepen we alle inwoners op om een melding te doen wanneer ze vuilnis opmerken waar het niet is toegelaten.

Het gaat onder meer om achtergelaten grofvuil, houtafval, autobanden, grasmaaisel en plastiek zakken met restafval in openbare vuilnisbakken.

Procedure

Stel je sluikstort vast, meld dit aan de Milieudienst. Dat kan eenvoudig en snel via deze knop.

Geef de exacte locatie op en een beschrijving wat er allemaal ligt zodat het MOP-team of gemeentepersoneel het vuil snel kunnen komen ophalen.

Prijs

Als de dader gekend is, maakt de politie een proces-verbaal op en volgt er een boete.

Contact