Melding sluikstort

Sluikstorten is het bewust dumpen van afval op plaatsen waar het niet toegelaten is. Om sluikstorten tegen te gaan, roepen we alle inwoners op om een melding te doen wanneer ze vuilnis opmerken waar het niet is toegelaten.

Het gaat onder meer om achtergelaten grofvuil, houtafval, autobanden, grasmaaisel en plastiek zakken met restafval in openbare vuilnisbakken.

Prijs

Als de dader gekend is, maakt de politie een proces-verbaal op en volgt er een boete.

Contact