Ondersteuning speciale vieringen en manifestaties

In Maldegem vinden er regelmatig speciale vieringen of manifestaties plaats van jubilerende verenigingen of andere organisaties. Het gemeentebestuur ondersteunt deze activiteiten met een financiële bijdrage en/of een ontvangst door het college van burgemeester en schepenen. 

Voorwaarden

De vereniging moet aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad (Sportraad, Seniorenraad, Sociale Raad of Cultuurraad).

Aanvraag

De vereniging moet een aanvraag indienen bij de gemeentelijke Financiële dienst. In de aanvraag vermeldt de vereniging of ze een ontvangst door het schepencollege wensen. Zo'n ontvangst is enkel van toepassing voor verenigingen die 25, 40, 50, 60, 75, 90 of 100 jaar bestaan en daarna per schijf van tien jaar.

Subsidiebedrag

  • 50-jarig bestaan: € 210,50
  • 100-jarig bestaan: € 248
  • 150-jarig bestaan: € 297,50

Voor vieringen van meer dan 150 jaar wordt er per schijf van vijftig jaar een bijdrage van € 297,50 toegekend.

Contact