jeugd

Speelstraat

Wie zijn straat tijdens de zomervakantie wat meer kleur en animo wil geven, kan bij de Jeugddienst een speelstraat aanvragen. Een speelstraat is een straat die tussen 14.00 en 19.00 uur wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat kinderen op straat kunnen spelen. Kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het verkeer. Buurtbewoners mogen hun auto in de straat parkeren maar moeten stapvoets rijden.

Hoe gaat alles concreet in z’n werk?

In elke speelstraat worden minimum drie peters of meters aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat. Ze staan in voor de aanvraag van de speelstraat, het contact met de buren, de verantwoordelijkheden tijdens de dag(en) zelf en de evaluatie achteraf. Een speelstraat kan maximum voor 10 (al dan niet aansluitende) dagen aangevraagd worden en enkel op een weekdag georganiseerd worden. De speelstraten lopen van 14u00 tot 19u00. 

Procedure (het volledige reglement vind je onderaan de pagina)

 1. Aanvraag speelstraat door meter/peter via het online aanvraagformulier voor 30 mei van het betrokken kalenderjaar. Voor speelstraten in de zomervakantie 2023 moet de aanvraag ingediend worden voor 30 mei 2023.
 2. Vraag hier een speelstraat aan
 3. Onderzoek door gemeentelijke diensten
 4. Bij goedkeuring van de aanvraag volgt een bewonersenquête: 67% van bewoners moet akkoord gaan met het organiseren van de speelstraat
 5. De meters/peters brengen de straat/buurt op de hoogte van de speelstraat en nodigen alle kinderen uit om mee te spelen!

Wat biedt het lokaal bestuur aan?

 • Logistieke en materiële ondersteuning
 • Ondersteuning betreffende de communicatie van het project (voorzien van de bewonersenquête en flyer)
 • De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen’ voor de peters en meters. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen
 • Indien nodig wordt ter verduidelijking een coördinatievergadering belegd met de betrokken diensten

Wat is de taak van de peters en meters? Meer informatie vind je in het reglement voor speelstraten onderaan de pagina.

 • Aanvragen van de speelstraat
 • Afnemen van bewonersenquête en verzamelen van de antwoorden
 • De omwonenden vooraf informeren door de infobrochure ‘speelstraten’ in de brievenbussen te bezorgen. De infobrochure kan na aanmaak bij de jeugddienst opgehaald worden
 • Instaan voor de voorbereiding van de speelstraat
 • Plaatsen van de verkeershekkens ten vroegste om 14.00 uur en het weghalen ervan ten laatste om 19.00 uur
 • Toezicht houden op de speelstraat, op het respecteren van de ‘speeltijd’ en de goede werking van de speelstraat
 • Peters/meters verzamelen pakjes van koerierdiensten en bezorgen dit aan het juiste adres.
 • Melden van eventuele problemen of onregelmatigheden aan de jeugddienst.
 • Evalueren van de speelstraat.

FAQ speelstraten

Kan mijn straat een speelstraat worden?

Jouw straat kan een speelstraat worden als die voldoet aan volgende criteria:

 • In de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur
 • De straat heeft voornamelijk een woonfunctie
 • De straat kent geen of geen belangrijk doorgaand (fiets-of auto)verkeer
 • De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat
 • Minstens drie meters en/of peters stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat

Hoe weet ik of en wanneer er een speelstraat in mijn straat wordt georganiseerd?

Iedereen die in een speelstraat woont, krijgt de kans om al dan niet akkoord te gaan met de organisatie. Als minstens 67% akkoord gaat, dan krijg je een bewonersbrief. Op deze brief staat uitgelegd tijdens welke periode je straat een speelstraat is, welke richtlijnen je moet weten en hoe je in contact kunt komen met de meters en peters van je straat.

Mag ik mijn auto parkeren in een speelstraat?

Ben je bewoner of garagehouder in de speelstraat?  Dan mag je de speelstraat inrijden – wel heel traag voor de spelende kinderen- om te parkeren. In de speelstraat geldt verder geen parkeerverbod, maar wel een doorrijverbod. Stond je auto dus al geparkeerd in de straat voor de start van de speelstraat, dan kan je daar blijven staan. Uiteraard is het wel erg fijn om je auto ergens anders te parkeren, dan is er meer plaats voor de spelende kinderen.

Kan ik nog met de auto tot aan mijn deur rijden, bijvoorbeeld voor boodschappen?

Geen enkel probleem. Rij wel heel traag, want er zijn spelende kinderen op straat.

Kan ik als buurtbewoner door een speelstraat rijden met de auto?

Tijdens een speelstraat geldt er een doorrijverbod. Dat wil zeggen dat je niet door de speelstraat mag rijden. Woon je in de straat en wil je in je straat parkeren? Dat kan dat wel.

Wat met schade aan mijn auto of voorgevel door spelende kinderen?

Als er schade aan je eigendom (auto, voorgevel…) is door spelende kinderen, spreek je de verantwoordelijke van het kind aan (de ouder, voogd…). Voor dergelijke schade richt je je tot de (familiale) verzekering.

Ik laat werken uitvoeren aan mijn woning. Mogen zij tot aan mijn deur rijden?

Hou bij het plannen van de werken zoveel mogelijk rekening met de spelende kinderen. Laat de werkmannen bijvoorbeeld voor 14h komen – voor de start van de speelstraat of buiten de speelstraatmomenten. Kan het echt niet anders? Maak dan afspraken met de meters/peters van je straat.

Kan ik mijn pakjes nog laten leveren bij mij thuis?

Om het spelgehalte zo hoog mogelijk te houden, vragen we om een ander systeem te bedenken voor het ontvangen van pakjes tijdens de speelstraaturen. Zo kan je met de meters en peters afspreken als je een pakje verwacht, misschien kunnen zij het voor jou in ontvangst nemen aan het speelstraathekken? Of de kinderen van de straat kunnen een "winkeltje" openen dat als ophaalpunt voor je pakje kan dienen. Zoals altijd: het loont om even met de meters en peters uit de straat te praten!

Contact