Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek is genealogisch onderzoek door burgers, in registers die beschermd zijn door de wet op de privacy.
Wil je stamboomonderzoek uitvoeren, dan maak je telefonisch een afspraak bij de dienst gemeentearchief.

Via stamboomonderzoek krijg je de toelating om gratis opzoekingen te verrichten in aanwezigheid van een ambtenaar van de dienst gemeentearchief. Op verzoek kan je een kopie nemen van de akten.

Je kan diverse stukken ook raadplegen via het online archief Maldegem.

Meenemen

  • Identiteitskaart aanvrager
  • Toelating rechtbank van eerste aanleg

Prijs

  • kostprijs per kopie

 

 

 

 

Contact