De ploegen die verantwoordelijk zijn voor de winterdienst staan opnieuw 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 klaar. De coördinatie gebeurt door de verantwoordelijke van de Dienst Infrastructuur die overdag de weerberichten volgt en ‘s nachts verwittigd wordt door de politie. Wij vragen aan de burgers het werk van onze ruim- en strooiploegen te respecteren. Dat kan door een positieve houding in het verkeer, door aanmoediging van de mensen die deze taak opnemen en door zelf mee te helpen.

Wanneer

  • Vanaf eind oktober tot begin maart
  • 7 dagen op 7 dagen
  • 24 uur op 24 uur
  • Dienst Infrastructuur volgt gedetailleerde weersvoorspellingen en rukt uit als politiepatrouille op de weg daartoe het sein geeft.

Gemeente- en gewestwegen

Maldegem is een uitgestrekte gemeente met bijna 300 km gemeentewegen. Niet alles kan tegelijk aan bod komen, er worden keuzes gemaakt (zie onderaan bij Documenten de strooiplannen).

We werken met 3 fasen:

Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, openbare gebouwen, schoolomgevingen, uitvalswegen hulpdiensten, centrumstraten van alle kernen, industrieterrein, parkings, fiets- en wandelassen

Fase 2: aanvulling op de fase 1, grotere woonwijken

Fase 3: algemene noodtoestand; langdurige winterdienst volledig grondgebied

Gladheidsbestrijding op fietspaden is moeilijker omdat ze meestal moeilijker bereikbaar zijn en er minder op gereden wordt. Door de inzet van pekelstrooier en sneeuwschop op mini-tractoren doet de gemeente daar iets aan sinds 2015.

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat in voor het onderhoud en het ruimen en strooien van gewestwegen: de expresweg Antwerpen – Knokke-Heist, de weg Brugge – Eeklo (N9), de weg Maldegem – Knesselare (N44), de Aalterbaan, de Noordstraat vanaf Gidsenlaan richting Nederland en de Aardenburgkalseide zijn de belangrijkste.

Klemtoon op sneeuwruimen

Bij sneeuwval wordt de klemtoon gelegd op ruimen. Naast de aanzienlijke financiële besparing op strooizout vaart ook het milieu hier wel bij. Al het zout van de wegen komt immers in de wegbermen en het oppervlaktewater terecht met alle gevolgen van dien. Het bestuur wil dit beperken zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Bij gladheid veroorzaakt door ijzel, ijsplekken, … wordt  gestrooid o.a. met pekel (zout opgelost in water). Pekel verbruikt minder zout en werkt vlugger, een voordeel wanneer voet- en fietspaden weinig gebruikt worden.

Hou zelf het voetpad sneeuwvrij

Elke inwoner is verplicht om het voetpad voor de eigen woning begaanbaar te houden. Neem dus zelf je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat voetgangers die voor jouw deur passeren dit ook veilig kunnen doen. In deze moeilijke winteromstandigheden rekenen we op de steun van iedereen.

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling kan bij ernstige weersomstandigheden grondig verstoord worden? In het slechtste geval wordt de ophaling afgelast en dien je het restafval, PMD, papier en/of karton terug binnen te nemen en aan te bieden bij een volgende ophaling.

Contact