Tegemoetkoming stookolie/propaan factuur

Maak hier een afspraak

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, neem dan contact op met het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na de levering. 

Enkel volgende brandstoffen komen hiervoor in aanmerking:

  • Huisbrandolie in bulk: een verwarmingsbrandstof, ook stookolie of mazout genaamd, in vloeibare vorm, besteld in liter (grote hoeveelheid), voor het vullen van een brandstoftank; 
  • Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: hetzelfde product als het hierboven toegelichte product, maar in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5 of 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels; 
  • Lamppetroleum aan de pomp: een verwarmingsbrandstof in vloeibare vorm, vooral gebruikt voor petroleumkachels (= op zich staande petroleumkachels zonder rookgaskanaal), gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5 of 10 liter);
  • Bulkpropaangas: petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank.

Voorwaarden

  • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Categorie 2: personen met begrensd inkomen
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast

Meebrengen

  • Kopie van de leveringsfactuur of -bon
  • Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag dan aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft behoort tot Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Contact