151005_jeugd.jpg

Subsidie kadervorming

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die in Maldegem wonen of actief zijn in een lokaal erkende Maldegemse jeugdvereniging, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het volgen van kadervorming. Dat kan met een maximum van € 120 per aanvrager per jaar. Jeugdverenigingen kunnen ook als groep een beroep doen op deze subsidies. Maar enkel op voorwaarde dat zij het inschrijvingsgeld hebben betaald voor de afzonderlijke leden. Ook eventuele vervoerskosten worden tot 75% terugbetaald.

De Jeugddienst staat in voor het opvolgen en afhandelen van de gemeentelijke subsidiedossiers voor het lokale jeugdwerk. Bovendien krijgen de jeugdwerkingen die een dossier moeten invullen elk jaar een gerichte vorming waarbij de Jeugddienst het reglement toetst aan de praktijk. Bij problemen of moeilijkheden, is de Jeugddienst hun eerste aanspreekpunt.

Onder kadervorming verstaan we de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking van begeleiders en jeugd. En dit met het oog op de animatie en begeleiding van kinderen en jongeren. De vorming heeft als doel het jeugdverenigingsleven te stimuleren.

Kadervorming omvat minstens twee van de volgende elementen:

  • Pedagogische vorming, praktische psychologie, opvoedkunde en methodiek
  • Algemene sociale vorming
  • Creatieve technieken
  • Spel-, sport- en openluchtactiviteiten
  • Ontspanningsactiviteiten

Onderstaand aanvraagformulier dien je in samen met het bewijs van betaling en deelname aan de kadervorming.
Gelieve ook zeker het rekeningnummer voor de terugbetaling te vermelden.

Uitbetalingen gebeuren twee maal per jaar. Eens rond eind mei en eens rond eind november.

Contact