Toegankelijkheidsadvies

De burger kan advies vragen om de toegankelijkheid van zijn woning, evenement, praktijk of zaak te verbeteren.

Meebrengen

  • eventuele (bouw)plannen of foto's of schetsen van de inrichting

Contact