Toegankelijkheidslabel voor evenementen, handelszaken...

Ik wil een medewerker spreken

Dankzij een toegankelijkheidslabel kunnen personen met een beperking zien of de dienst, activiteit, handelszaak toegankelijk is. Niet alleen personen met een beperking, maar ook jonge ouders met een kinderwagen of ouderen hebben voordeel bij een toegankelijke dienstverlening. 

Wanneer je het volledige label 'welkom' op een aankonding, folder of website van een evenement terugvindt, betekent dit dat de activiteit integraal toegankelijk is. Indien het evenement voldoet aan de algemene criteria én aan de criteria van één of meerdere doelgroepen, kan het label met een pictogram van de doelgroep gebruikt worden. 

Voorwaarden 

Minimale algemene voorwaarden om het label te mogen gebruiken:

 • personen met een beperking moeten als volwaardige burgers worden aangesproken
 • er is een duidelijk aangegeven plaats waar personen met een beperking met hun vragen terecht kunnen
 • er zijn duidelijke wegwijzers naar podium, drank- en eetgelegenheden, toiletten en kassa
 • begeleiders van personen met een beperking mogen gratis of aan een verminderd tarief deelnemen
 • assistentiehonden worden toegelaten 

Labels 

Specifieke voorwaarden voor dove en slechthorende personen

 • Informatie die afgeroepen wordt, wordt ook in tekstvorm aangeboden.
 • Er is voldoende licht voorzien aan de kassa en in de eet- en drankgelegenheid.
 • Een ringleiding is voorzien in het gebouw.

Specifieke voorwaarden voor blinde en slechtziende personen

 • Er is bij de toegangsdeur en bij de toiletten een waarschuwing onder de vorm van een verschil van materie. 
 • Er is onderaan of bovenaan een trap of opstap of helling een waarschuwing onder de vorm van een verschil in materie.
 • Informatie is in een voldoende groot en geschikt lettertype opgemaakt, bijvoorbeeld: Arial. 
 • Er is voldoende licht voorzien aan de kassa en in de eet- en drank gelegenheid. 
 • Er wordt rechtlijnig gewerkt bij het inrichten van de locatie, hierdoor kan men zich beter oriënteren.

Specifieke voorwaarden voor personen met een mentale beperking

 • Informatie is in een eenvoudige taal opgesteld. 
 • Alle plaatsen zijn goed aangeduid, door te werken met duidelijke en herkenbare pictogrammen.

 

Specifieke voorwaarden voor personen met een motorische beperking

 • Minder mobiele bezoekers kunnen met de wagen tot bij de ingang gebracht worden. 
 • Bij gebruik van een weide als evenemententerrein zijn de paden en de ondergrond van de binnenruimte verhard en slipvrij. 
 • De breedte van toegangs- en doorgangswegen is minimaal 90 cm, bij voorkeur 150 cm. 
 • Er is bij zitplaatsen voldoende vrije ruimte voorzien voor rolstoelen (90 cm x 120 cm). 
 • De deuren hebben een lage weerstand en zijn voorzien van voldoende vrije ruimte om met een rolstoel te kunnen manoeuvreren. Indien onvoldoende vrije ruimte of deur met te hoge weerstand wordt er assistentie voorzien door de organisatie. 
 • Hoogteverschillen (+2 cm) worden overbrugd met een hellend vlak van maximaal 6,25% hellingsgraad. Indien grotere hellingsgraad wordt er door de organisatie assistentie voorzien. 
 • De kassa en de bar  zijn niet te hoog, de ideale hoogte is: 70 – 90 cm. 
 • Er zijn afgebakende doorgangen van 120 cm breed in de eet- en drankgelegenheid. 
 • Er is een rolstoeltoegankelijk toilet.

Meer info? 

Wil je jouw handelszaak toegankelijk maken voor mensen met een beperking?

In de handleiding vind je meer info over de verschillende voorwaarden. Indien gewenst, kan de inclusieambtenaar ook advies op maat verstrekken. 

Procedure 

 • Vul de checklist toegankelijkheidslabel digitaal in
 • Neem contact op met de inclusieambtenaar of maak een afspraak met de inclusieambtenaar.

Op basis van de ingevulde checklijst zal je een label ontvangen, dit label kan je bevestigen aan de ingang van je evenement, handelszaak,..