Toelage personen met een beperking

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Maak hier een afspraak om een inkomensvervangende tegemoetkoming aan te vragen

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.  

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Deze tegemoetkoming wordt toegekend door de FOD Sociale Zekerheid.

Voorwaarden

 • Je moet ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
 • Je kan maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Er is vastgesteld dat uw zelfredzaamheid beperkt wordt ten gevolge van uw handicap

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Inkomensgegevens

Integratietegemoetkoming

Maak hier een afspraak om een integratietegemoetkoming aan te vragen

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te dragen.

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van jouw graad van zelfredzaamheid. Deze bepaalt tot welke categorie je behoort. De categorie waartoe je behoort, samen met jouw inkomen, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Voorwaarden

 • Je moet ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
 • Jouw handicap moet erkend worden met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid
 • Jouw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft U werkelijk in België
 • Je behoort tot een van deze situaties:
  • Je bent jonger dan 21 jaar en ofwel:
   • Je gehuwd of gehuwd geweest bent
   • Je een kind ten laste hebt
   • Je een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
  • Niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
   • Afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
   • Afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
   • Staatloos
   • Vluchteling
   • Echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
   • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Inkomensgegevens

Contact