Toerisme Meetjesland vzw

De vereniging is een Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband.

De missie van Toerisme Meetjesland vzw is het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristisch aanbod binnen het werkingsgebied.

Dit gebeurd door een gezamenlijke beleidsplanning, promotie en kwaliteitszorg voor Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio’s. Ook de aangesloten gemeenten worden ondersteund en begeleid op vlak van recreatie en toerisme. De vzw wil ook een aanspreekpunt vormen voor de private en publieke toeristische sector in de regio.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Annelies Lammertyn

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur

Annelies Lammertyn

Adres

Bus 1

9900 Eeklo

Contact