Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

De vereniging is een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband.

De missie van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw is het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristisch aanbod binnen het werkingsgebied.

Dit gebeurd door een gezamenlijke beleidsplanning, promotie en kwaliteitszorg voor Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio’s. Ook de aangesloten gemeenten worden ondersteund en begeleid op vlak van recreatie en toerisme. De vzw wil ook een aanspreekpunt vormen voor de private en publieke toeristische sector in de regio.

Afgevaardigde in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering

Peter T. Van Hecke

Vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur

Annelies Lammertyn

Adres

Sint-Niklaasstraat 2

9000 Gent

Contact