GENIETEN VAN MALDEGEM_DAMON DE BACKER_32

Trage wegen

Als Lokaal Bestuur willen we het verkeer op de Maldegemse wegen vlot en veilig laten verlopen. Maar ook aan de trage, rustige wandel- en fietspaden in onze gemeente waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten, willen we de nodige aandacht besteden. Daarom starten we samen met het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (RLML) en de Provincie Oost-Vlaanderen met een initiatief om een overzicht te verkrijgen van alle trage wegen in onze landelijke gemeente.

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden en wegen bedoeld voor wandelaars, fietsers, ruiters en ander niet-gemotoriseerd verkeer. Deze wegen, ook bekend als veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels, worden vaak over het hoofd gezien. Ze bieden nochtans een rustige en schilderachtige omgeving voor regionale wandel- en fietstochten, en dienen als veilige alternatieven voor zwakkere weggebruikers of voor korte verplaatsingen naar de bakker of je werk.

Kleit en Middelburg

Op woensdag 10 januari 2024 werd een eerste infomoment gehouden voor de geïnteresseerden. Het trage wegenproject werd toegelicht en je kon je als vrijwilliger aanmelden om trage wegen in je eigen buurt te verkennen en te beoordelen. In een eerste fase gaan we aan de slag met de trage wegen in Kleit en Middelburg. Er wordt kaartmateriaal, een prioriteitenlijst en actieplan opgemaakt. Na de inspraakmomenten voor burgers en adviesraden en na goedkeuring door de gemeenteraad, kan het lokaal bestuur met het tragewegenplan aan de slag gaan om deze wegen waar nodig op te knappen.

Voor meer info kan je contact opnemen met florence.beel@RLML.be of met onze dienst mobiliteit via onderstaande contactgegevens.

Maldegem, Adegem en Donk

In een volgend project zullen de trage wegen in Maldegem, Adegem en Donk worden geïnventariseerd. Heb jij interesse om als vrijwilliger deze tragen wegen mee te verkennen en te beoordelen? Stuur dan een mailtje naar de Dienst Milieu en duurzaamheid via onderstaande contactgegevens.

Contact