Tussenkomst school- en opvoedingskosten

Maak hier een afspraak

Alle inwoners gedomicilieerd en verblijvend op het grondgebied van de gemeente Maldegem, waarvan het
gezinsinkomen lager is dan het overeenstemmende referentiebudget hebben recht op een tussenkomst in aankoop schoolmateriaal, schoolfacturen en verjaardagstoelage. De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van uw kind en worden vastgelegd in een intern reglement.

Voorwaarden

  • Het intern reglement bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt

Meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

 

Contact