Uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je als burger verschillende rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. Deze pagina legt uit op welke manier je deze rechten in de praktijk kan uitoefenen. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan jezelf deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. Je kan het formulier (Formulier uitoefening rechten AGV Maldegem) onderaan deze pagina terugvinden. We raden jou aan om eerst de informatie op deze pagina door te nemen vooraleer je het formulier invult en opstuurt, zodanig dat wij je verzoek vlot kunnen behandelen. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen of bezorgen van het formulier, kan je ons steeds contacteren.

Je kan ons het ingevulde formulier op verschillende manieren bezorgen. Elke manier van bezorgen is gekoppeld aan eigen voorschriften, om ervoor te zorgen dat wij voldoende zekerheid hebben over jouw identiteit. Lees deze dus goed door vooraleer je ons het formulier bezorgt.

 1. Elektronisch, via e-mail
  Je kan het formulier digitaal invullen en het ons bezorgen via privacy@maldegem.be.

  Indien je louter je inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens op papier te ontvangen op je postadres of deze af te halen aan het onthaal, hoef je geen extra actie te ondernemen.

  Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens elektronisch te ontvangen, of je een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dien je het formulier elektronisch te ondertekenen met het certificaat op uw e-ID. Indien je hulp nodig hebt bij het elektronisch ondertekenen, klik hier voor meer informatie.

 2. Op papier, aan het onthaal
  Je kan het (digitaal of met de hand) ingevulde formulier op papier afdrukken en overhandigen aan de onthaalmedewerker tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Breng een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs, …) mee, zodanig dat de onthaalmedewerker uw identiteit visueel kan vaststellen.

 3. Op papier, met de post
  Je kan het (digitaal of met de hand) ingevulde formulier op papier afdrukken en ons met de post bezorgen of het zelf in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren.

  Indien je louter jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens op papier te ontvangen op uw postadres of deze af te halen aan het onthaal, hoef je geen kopie van een identiteitsbewijs in te sluiten.

  Indien je jouw inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van uw gegevens elektronisch te ontvangen, of u een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, dient u een kopie van de voorkant van een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs, …) in te sluiten.