Uittreksel strafregister

Vanaf 1 januari 2018 levert de gemeente Maldegem uitsluitend uittreksels af uit het Centraal Strafregister en niet meer via het gemeentelijk strafregister. Ook de uittreksels voor het buitenland zullen via de gemeente aangevraagd moeten worden.

Uittreksel aanvragen

Een uittreksel uit het Strafregister kan je online aanvragen:

Uittreksel strafregister

Wanneer je een online aanvraag indient, krijg je een e-mail van zodra jouw attest digitaal beschikbaar is of klaar ligt aan het onthaal van het gemeentehuis.

Indien de digitale aanvraag niet lukt, kun je na afspraak het uittreksel bekomen.

Maak hier een afspraak

Er zijn drie verschillende modellen, afhankelijk waarvoor het uittreksel moet dienen:

Model 596.1 en 596.2 

Voor bepaalde gereglementeerde beroepen en activiteiten, moet het model 596.1 aangevraagd worden.

In de lijst hieronder vindt u deze beroepen en activiteiten terug:

596-1 : model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (art. 596, eerste lid, Wetboek van strafvordering)

 • 596.1 – 1: stokerij / likeurbedrijf: uitbating van een –

 • 596.1 – 2: rivierbevrachting: directie / kader van het technisch personeel

 • 596.1 – 3 : reisbureau 

 • 596.1 – 4: vastgoedmakelaar

 • 596.1 – 5A: wapens: vergunning (particulieren)

 • 596.1 - 5B: wapens: erkenning (handelaar/tussenpersoon)
 • 596.1 – 6: verzekeringen: bestuurder / directeur / zaakvoerder / lasthebber

 • 596.1 – 7 : rijscholen (personeel)

 • 596.1 – 8:  slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt

 • 596.1 – 9: camping (uitbating)

 • 596.1 – 10: jacht

 • 596.1 – 11: privédetective

 • 596.1 – 12 : verkiezingen

 • 596.1 – 13: aannemer van werken (erkenning)

 • 596.1 – 14: kredietinstelling: zaakvoerder / bestuurder / lid directiecomité / directeur

 • 596.1 – 15: bijzondere veldwachter

 • 596.1 – 16: gemeenschapswacht

 • 596.1 – 17: hotelhouders (toeristische logiesverstrekking)

 • 596.1 – 18: kredietbemiddelaar consumentenkrediet : beheerder / zaakvoerder / directeur

 • 596.1 – 19: uitvinding (octrooi)

 • 596.1 – 20: natuur (natuurbehoud)

 • 596.1 – 21: vogels (toelating)

 • 596.1 – 22: visvangst (vergunning)

 • 596.1 – 23: boekhoudkundige en fiscale beroepen

 • 596.1 – 24: bedrijfsrevisor

 • 596.1 – 25 : gemeenschappelijke beleggingsfondsen: bestuurder / directeur / gevolmachtigde / commissaris

 • 596.1 – 26 : steward (voetbal)

 • 596.1 – 27: taxi: uitbater

 • 596.1 – 28 : taxi: chauffeur

 • 596.1 – 29 : goederenvervoer : makelaar / commissionair-expediteur

 • 596.1 – 30: transport van zaken (ondernemer)

 • 596.1 – 31: personenvervoer (ondernemer)

 • 596.1 – 32: overheidsopdrachten

 • 596.1 – 33 : GAS-ambtenaar

 • 596.1 – 34 : veiligheid / bewaking : leidinggevend personeel (opleiding)

 • 596.1 – 35 : veiligheid / bewaking : bewakingsagent / begeleiding uitzonderlijke voertuigen (opleiding)  

596-2 : model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen (art. 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering)

Model 595

Als de reden van aanvraag niet in de lijst van modellen 596.1 en 596.2 staat, is het model 595 moet aangevraagd worden.

 

 

 

Contact