jeugd

Variajeugdverenigingen

Variajeugdverenigingen zijn verenigingen die geen deel uitmaken van een belangengroepering. Dat wil zeggen dat ze geen rechtstreekse banden hebben met een politieke partij, een vakbond of een mutualiteit. Ze voldoen dus ook aan de erkenningsvoorwaarden als jeugdvereniging maar vallen niet onder een van de eerder vermelde jeugdwerkcategorieën.

Als een variavereniging voldoet aan volgende voorwaarden, komt ze in aanmerking voor een jaarlijkse forfaitaire subsidie van € 125:

  • Minimum vijf activiteiten organiseren op jaarbasis, kaderend in de regelmatige werking. Een activiteit moet minstens drie uur duren, repetities en voorbereidingen/vergaderingen van de leiding tellen niet mee.
  • Minimum dertig deelnemers op jaarbasis bereiken.
  • De deelnemers en begeleiders moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Bij de eerste subsidiëringaanvraag moet de vereniging omschrijven welke doelstelling(en) ze heeft, hoe ze die wil realiseren, wie haar doelgroep is en hoe ze die wil bereiken.

Als een variavereniging veel leden telt of een specifiek karakter heeft, kan de vereniging mogelijks een hogere subsidie ontvangen.

Contact