Veneco (intergemeentelijke vereniging)

Veneco staat voor Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Het gaat om Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening, gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de maatschappelijke realiteit.

Veneco werkt op de volgende beleidsdomeinen:

  • Studie en realisatie van het economisch grondbeleid en economische ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen
  • Ondersteuning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • Studie en realisatie van het woonbeleid
  • Adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid in het algemeen, en in het bijzonder rond energie en klimaat, erfgoed en archeologie, e-government, grondbeleid, woonbeleid, handhavingsbeleid en mobiliteit

Vertegenwoordiger Algemene Vergadering

Danny Vannevel

Plaatsvervanger Algemene Vergadering

Cedric De Smet

Lid van de Raad van Bestuur 

Koenraad De Ceuninck

Energiehuis Veneco

is één van de projecten van Veneco, waarvoor de gemeente en Veneco een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en aangesloten zijn bij de dienstverlening van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

De dienstverlening bestaat uit het aanbieden van de Vlaamse Energielening. Deze lening is bedoeld voor energiebesparende investeringen zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,… en wordt specifiek aangeboden voor bepaalde doelgroepen, vzw’s en coöperatieven.

De leningen worden niet verstrekt met tussenkomst van een klassieke bank, maar via de lokale entiteit Veneco² in samenwerking met de gemeente.

Veneco zorgt voor het goedkeuren, uitbetaling, opvolgen van de leningen en staat in voor het goed beheer van de middelen van het Vlaams Energieagentschap.

Het beslissingsorgaan van de lokale entiteit in het kader van de VEA-dienstverlening is de kredietcommissie. Deze staat in voor het operationaliseren van de goede werking van het Energiehuis Veneco en bepaalt o.m. de criteria en de procedure met betrekking tot de behandeling van de kredietaanvragen.

Vertegenwoordiger van de Gemeente in de kredietcommissie

Koenraad De Ceuninck

Plaatsvervanger in de kredietcommissie

Marten De Jaeger

Vertegenwoordiger van het OCMW in de kredietcommissie

Lut D'Hondt

Plaatsvervanger in de kredietcommissie

Ellen Depestel

Adres

Panhuisstraat 1

9070 Destelbergen

Contact