CCden hoogen pad

Verenigingen achter de toog

Tijdens de meeste gemeentelijke voorstellingen in CC Den Hoogen Pad staat het Maldegemse verenigingsleven in voor de uitbating van de cafetaria.

De Maldegemse Cultuurraad coördineert de uitbating: zij verzorgen de contacten met de brouwer en zorgen ervoor dat er voldoende drank voorradig is. De aankoop- en de verkoopprijzen van de drank liggen vast. De winst van de avond is voor de kas van de vereniging.

Voorwaarden

  • Afhankelijk van het aantal toeschouwers dient de vereniging voldoende vrijwilligers te mobiliseren om de uitbating van de cafetaria in goede banen te kunnen leiden.
  • De vereniging beschikt over de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
  • Voor praktische afspraken: zie Afsprakennota Verenigingen achter de toog.

Interesse

  • Contacteer de verantwoordelijke van de Cultuurraad, Rik Vandenberghe, via 0475 80 73 07 of rvandenberghe@gmail.com.
  • In de loop van de maand juni bezorgt de Cultuurraad het overzicht van de verschillende voorstellingen waarvoor uitbating gezocht wordt aan de geïnteresseerde verenigingen. Op deze overzichtslijst kan je aanduiden in welke voorstelling(en) je vereniging geïnteresseerd is.
  • De Cultuurraad bevestigt voor welke voorstelling je vereniging de uitbating kan verzorgen.
  • Eens de voorstellingsdatum nabij komt, neem je opnieuw contact op om de praktische afspraken te regelen.

Contact