Vergaderingen OCMW-raad

Recente cijfers betreffende de verspreiding van het coronavirus tonen aan dat een stijging van het aantal besmettingen, ook in Maldegem, wordt waargenomen. Het is dus aangewezen om sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.

Daarom zullen met ingang van 29 oktober 2020 de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw digitaal doorgaan via het vergaderplatform voor de raadsleden.

Deze vergaderingen zullen vanaf 19.30 uur live gevolgd kunnen worden via de gemeentelijke website.  Via onderstaande link kunt u doorklikken naar de gewenste vergadering (kiezen op naam en datum): https://web-maldegem.streamovations.be/

Behoudens onverwachte wijzigingen, gaan de volgende vergaderingen van de OCMW-raad door op: 

  • donderdag 26 november 2020
  • donderdag 17 december 2020

telkens aansluitend aan het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszitting.

De agenda, besluitenlijst en notulen van de voorbije vergaderingen van de OCMW-raad kan je raadplegen via meeting.burger via onderstaande knop. 

Raadpleeg de agenda, besluitenlijst en notulen van de OCMW-raad hier

Het audioverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn vind je onderaan deze pagina bij externe websites. Door een technisch defect aan de micro's kon van de OCMW-raad van 29 januari 2020 geen audio-opname gemaakt worden. Het werd daarom vervangen door een schriftelijk zittingsverslag, dat onderaan deze pagina bij de documenten gepubliceerd werd.

Eveneens door technische moelijkheden. mislukte de opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2020 die via het digitaal platform doorgaat. De opname werd daarom vervangen door een schriftelijk zittingsverslag, dat onderaan deze pagina bij de documenten gepubliceerd werd.

In afwachting van de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting, wordt de persnota van de OCMW-raad gepubliceerd onderaan deze pagina, bij de documenten.

Contact