Vergaderingen OCMW-raad

De eerstvolgende OCMW-raad gaat door op donderdag 20 juni 2024, aansluitend aan de gemeenteraad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering van de gemeenteraad start om 19.30 uur.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden in de raadzaal of kunnen vanaf 19.30 uur live audio gevolgd worden via de gemeentelijke website. Via onderstaande link kunt u doorklikken naar de gewenste vergadering (kiezen op naam en datum): http://www.maldegem.be/gemeenteraadlive 

Behoudens onverwachte wijzigingen, gaan de volgende vergaderingen van de OCMW-raad door op: 

  • donderdag 26 september 2024
  • donderdag 24 oktober 2024
  • donderdag 28 november 2024

telkens aansluitend aan het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszitting.

De agenda, besluitenlijst en notulen van de voorbije vergaderingen van de OCMW-raad kan je raadplegen via meeting.burger via onderstaande knop. 

Raadpleeg de agenda, besluitenlijst en notulen van de OCMW-raad hier

Het audioverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn vind je onderaan deze pagina bij externe websites. Door een technisch defect aan de micro's kon van de OCMW-raad van 29 januari 2020 geen audio-opname gemaakt worden. Het werd daarom vervangen door een schriftelijk zittingsverslag, dat onderaan deze pagina bij de documenten gepubliceerd werd.

Eveneens door technische moelijkheden. mislukte de opname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2020 die via het digitaal platform doorgaat. De opname werd daarom vervangen door een schriftelijk zittingsverslag, dat onderaan deze pagina bij de documenten gepubliceerd werd.

In afwachting van de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting, wordt de persnota van de OCMW-raad gepubliceerd onderaan deze pagina, bij de documenten.

Contact