Gevonden & loslopende dieren

Heb je een huisdier gevonden of heb je weet van een loslopend of verloren gelopen dier in je buurt? Meld dit aan de lokale politie.

Aangifte

Ga na of het dier zeker niet van een van je buren is. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met de lokale politie. Geef een goede beschrijving van het dier en geef de locatie door van waar het zich bevindt.

De politie zal langskomen en proberen om het dier te vangen, al dan niet samen met de buren of gemeentelijke diensten. De politie zal het dier opvangen en de nodige maatregelen nemen om de goede gezondheid van het dier te verzekeren. De politie zal ook een zoektocht naar de eigenaar starten.

Verloren gelopen dieren worden toevertrouwd aan het dierenasiel waar de gemeente mee samenwerkt.