Verstopte straatkolk

Een straatkolk (in de volksmond meestal 'putje' genoemd) is een bak met een gietijzeren rooster aan de bovenkant die in een straatgootbevindt en dient voor het afvoeren van hemelwater naar de riolering. Deze straatkolken worden in Maldegem tweemaal per jaar geruimd om de goede werking ervan te garanderen.

Oorzaken van een verstopte straatkolk

  • Het regenwater dat op de weg valt, gaat via een straatkolk naar de hoofdriolering/gracht in de straat waarbij zand of aarde mee kan spoelen in de kolk waardoor deze op termijn kan verstoppen
  • Een verstopping kan ook veroorzaakt worden door een defect aan de afvoerende leiding, een niet functionerende kolk wordt dan best ook gemeld aan de Gemeente zodoende actie kan ondernomen worden
  • Andere oorzaken van verstopping zijn vetten, oliën, beton, cement, ... dit zijn stoffen die niet in de riolering thuis horen

Wat mag er nu wel en niet in de straatkolk?

Een straatkolk dient voor het afvoeren van hemelwater dat op de straat beland. Het is dan ook verboden om slijk, zand, vuilnis of andere substanties in de straatkolk te gieten/deponeren die de goede werking van de straatkolk in het gedrang kunnen brengen. Zeker in gebieden waar een gescheiden stelsel ligt waarbij het hemelwater en afvalwater apart worden afgevoerd is het belangrijk om hierop toe te zien gezien deze stoffen anders terug in de grachten/waterlopen belanden met schade aan het leefmilieu tot gevolg.

Waar kan ik een verstopping melden?

Meld de verstopping aan de Dienst Infrastructuur via het onderstaand telefoonnummer. Voorzie de melding van de exacte ligging van de kolk zodat de verstopping opgelost wordt aan de juiste kolk.

Last van geurhinder?

Het kan voorkomen dat in perioden van langdurige droogte dat een kolk geurhinder kan veroorzaken. Ook door het ontbreken van een stankslot kan er geurhinder ontstaan. In het eerste geval is de hinder eenvoudig op te lossen door het gieten van proper water in de kolk, in het tweede geval dient het dekseltje van het stankslot terug te worden geplaatst door de Gemeente.

Contact