Gratis verzekering voor sportevenementen

Sportverzekering

 

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement willen organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen.

Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) voor die gratis verzekering in aanmerking. Sportclubs die al langer bestaan, komen niet in aanmerking voor de gratis sportverzekering. Komen eveneens niet in aanmerking: initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke diensten of adviesraden.

Initiatieven die van de gratis sportverzekering gebruik willen maken, moeten toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage gevraagd worden voor de verzekering.

De polis bij Ethias waarborgt twee risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussenbeide bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering dekt ook ‘plots hartfalen’.

Zowel de deelnemers van de sportactiviteiten, als de bezoldigde (bvb lesgevers) en onbezoldigde (bvb vrijwilligers) medewerkers van het verzekerde initiatief, zijn verzekerd.

Hoe vraag je de sportverzekering aan?

De sportverzekering moet ten minste 3 weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd via de gemeentelijke sportdienst. Bij de medewerkers van de sportdienst kan je een aanvraagformulier opvragen, dat je later ingevuld aan hen terugbezorgt. De gemeentelijke sportdienst bezorgt de aanvraag aan de provinciale promotiedienst van Sport Vlaanderen. Die beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, verwachten wij dat het logo van Sport Vlaanderen wordt opgenomen in alle promotiemateriaal

Welke sportactiviteiten komen in aanmerking?

Alle sportactiviteiten die onder degelijke begeleiding, met de juiste materialen en op het niveau van de deelnemers worden aangeboden komen in aanmerking, behalve: luchtsporten (zoals parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane, enz.), alpinisme, wielerwedstrijden, wedstrijden zoals ultraloop, triatlon, caféspelen, karting, gemotoriseerde sporten en paintball.

Volgende sporttakken kunnen alleen verzekerd worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • onderwaterzwemmen: alleen in een zwembad
  • vechtsporten, gewichtheffen, jumping, rots- en muurklimmen, schermen, schieten en speleologie: bij initiatie, als kennismaking en onder leiding van gediplomeerde lesgevers
  • schaatsen op natuurijs: bij voorlegging van een veiligheidsattest betreffende de ijskwaliteit.

Contact