Volkshaard is een sociale huisvestingsmaatschappij die momenteel over ruim 4000 woningen en appartementen beschikt. Woonkwaliteit, woonzekerheid en betaalbaar huren zijn prioritair.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om als kandidaat-huurder ingeschreven te worden. Voor bijkomende inlichtingen hieromtrent kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Zitdag 

Elke 4e woensdagvoormiddag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

Maak een afspraak via de link op hun website www.volkshaard.be (Klik op die website op "Contacteer de sociale dienst” en selecteer uw gemeente) of telefonisch via 09 233 12 43. 

Contact