Volledig overzicht SPAM-projecten

Met oog op de realisatie van de Europese richtlijn voor afvalwaterzuivering stelde het gemeentebestuur het Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (SPAM) op met 46 geplande rioleringsprojecten, te realiseren tussen 2009 en 2027.

Het is een doorvertaling van de zoneringsplannen, welke bepalen waar wel en geen riolering komt, naar een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). In dit uitvoeringsplan werd vastgesteld welke saneringsprojecten binnen Maldegem nog moeten uitgevoerd worden, welke projecten het meest prioritair zijn en wie de projecten dient uit te voeren (Vlaams Gewest, gemeente of burger) binnen welke timing. De prioritering van de verschillende projecten gebeurde op basis van ecologische en economische criteria.

Projecten in voorbereiding 

(klik in de kolom SPAM op de projectnaam om door te gaan naar de aparte website)

SPAM

Naam project

Gepland

SPAM11 Aansluiting Middelburg op Maldegem 2023
SPAM13 Gravitaire riolering Middelburg
Waterpolder, Langeweg, Margareta Van De Vaghevierelaan
2023
REN09-D Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase D: Vliegplein + deel Sint-Barbarastraat (tussen Vliegplein en N9) + deel Blekkersgat (tussen kallestraat en Krommewege) + deel Industrielaan (tussen Vliegplein en Industrielaan 15) 2022-2023
REN09-A1 Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase A1: Krommewege (tussen Steenhouwerslaan en Vliegplein) + Deel Lindestraat (tussen Pot- en Zuidhoutstraat en Krommewege) 2023-2024
REN09-B Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase B: Nijverheidslaan 2025
REN09-E Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase E: Industrielaan 2026-2027
REN09-A2 Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase A2: Krommewege (tussen Industrielaan en Steenhouwerslaan 2028-2029
REN09-C Afkoppelingsproject Industriezone Maldegem - Fase C: Steenhouwerslaan 2029
SPAM18a Weide -
SPAM19 Aansluiting Appelboom, vierweegse en Kerselare 2025
SPAM30 Urselweg, Lindestraat 2027
Wenst u meer informatie over één van deze projecten, of wenst u te weten te komen wanneer er riolering komt in uw straat? Neem dan onderaan contact op met onze dienst of maak een afspraak.

Projecten in uitvoering

(klik in de kolom SPAM op de projectnaam om door te gaan naar de aparte website)

SPAM

Naam project

Gepland einde

SPAM9 Sanering Begijnewatergang fase 2: Rapenbrugstraat - Kwezelweg juli 2023
SPAM16 Sanering Vossenhol
Schautenstraat, Francis de Meeuslaan (deel), Bogaardestraat (deel), Oude Burkelslag (deel), Gotjensstraat, Pollepelstraat
juni 2025
SPAM18b Verbranden Bos (deel), Kallestraat (deel), Zandakkers oktober 2022

Reeds gerealiseerde projecten

SPAM

Naam project

Uitgevoerd

SPAM1 Hogebranddreef 2009
SPAM2 Drukriolering Schorreweg/Polderken 2010
SPAM3 Sanering Begijnewatergang fase 1 2011
SPAM5 Donk centrum 2012
SPAM6 Prins Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote 2015
SPAM7 Drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote 2016
SPAM4 Kleitkalseide, Lievevrouwdreef incl. optimalisatieproject Kleit 2018
SPAM12 Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Kleemputte 2019

Contact