VERKIEZINGEN 2024

Wat als je niet beschikbaar bent op de dag van de stemming?

Maak hier een afspraak

Stemmen in België is op 9 juni 2024 nog steeds verplicht. Indien je in de onmogelijkheid bent om te stemmen, dan kies je één van de volgende opties:

Stemmen met volmacht

Het volmachtformulier kan je hier downloaden

Het volmachtformulier ACD/11 (Belgische kiezer) of ACD/11 EU (Europese kiezer) of ACD/11 EU MIN (minderjarigen) is ook gratis verkrijgbaar op de dienst burgerzaken en in het onthaal van het gemeentehuis. 

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

  1. De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. 
  2. De kiezers die om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich in het stembureau aan te bieden. Hiervoor is een bevestiging door werkgever of ingeval van zelfstandigen door de burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van een verklaring op erewoord nodig.
  3. De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. 
  4. De kiezers die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren.
  5. De kiezers die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau aan te melden.
  6. De kiezers die op de dag van de stemming tijdelijk verblijven in het buitenland en in de onmogelijkheid bevinden om zich in het stembureau aan te melden.

Op de dag van de stemming dient de volmachtkrijger in het bezit te zijn van:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest of bewijsstuk;
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever;
  • de eigen oproepingsbrief en eigen identiteitskaart.

Opgelet! De volmachtkrijger moet bij volmacht stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Iedere kiesgerechtigde mag ook maar één keer met volmacht stemmen voor een andere kiezer. 

Afwezigheid zonder volmacht, met bewijsstuk

Je kan je onthoudingsredenen door middel van een stavend bewijsstuk samen met de oproepingsbrief overmaken aan de vrederechter van het hoofdkanton te Eeklo. Die zal oordelen of de redenen al dan niet verantwoord zijn.

Of je kan vóór de verkiezingsdag de bewijsstukken zijnde een kopie van je identiteitskaart samen met de onthoudingsredenen en oproepingsbrief binnen brengen bij de dienst burgerzaken (hiervoor maak je een afspraak via de knop bovenaan deze pagina). Je kunt deze documenten ook digitaal indienen via mail: verkiezingen@maldegem.be 

Ter info: je wordt als afwezige kiezer geregistreerd. Hou hierbij rekening dat de vrederechter bij twijfel verantwoording voor de afwezigheid kan vragen aangezien de stemplicht niet vervuld is.

Contact