Aanmeldformulier vondstenverwerking Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Meetjesland grijpt het archeologisch onderzoek in het Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis aan om een participatieproject uit te rollen waarbij erfgoedgeïnteresseerden zelf aan de slag gaan met het vondstenmateriaal. Dit omvat o.a. het wassen van menselijke resten, aardewerk, bouwmateriaal, … alsook het puzzelen met aardewerkfragmenten tot een diagnostisch geheel. De vrijwilligers worden hierin bijgestaan door deskundigen in de materie, hetzij een fysisch antropoloog, hetzij een archeoloog. Dit participatieproject gaat in het najaar van 2023 van start.

Meld je aan via dit formulier en we houden je op de hoogte.