Vragen over energie

Bij het woon- en energieloket kan je terecht met al je vragen over energie besparen, energie opwekken en energieverbruik.

Maak hier een afspraak in het woon- en energieloket

Energieverbruik en -besparen

Wil je een duidelijk zicht op je energieverbruik, wil je tips om meer energie te besparen of zelf energie op te wekken?

 • Vergelijk energieprijzen via de V-test.
 • Ga na of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen via de zonnekaart en hou je verbruik bij in een energieID.
 • Wil je investeren in groene energie, je huis beter isoleren, ... dan kan je een Vlaamse energielening aanvragen.

De linken naar de verschillende externe websites staan onderaan deze webpagina.

Energiescan

De energiescan is een gratis huisbezoek waarbij de Energiesnoeiers een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning opmaken. Ze brengen de energetische situatie en het gedrag van de bewoners in kaart. Op die manier krijg je een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparingen op het vlak van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen of energiezuinig gedrag.

 • De energiescan zorgt voor een goedkopere energiefactuur.
 • Je krijgt een goed zicht op de terugverdientijd van energiebesparende investeringen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis energiescan moet de aanvrager tot een van de onderstaande doelgroepen behoren. Wie niet tot deze doelgroepen behoort, kan geen energiescan aanvragen.

 • Beschermde afnemers (inwoners met sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit).
 • Afnemers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Personen in schuldbemiddeling of met een collectieve schuldregeling.
 • Personen met een bruto gezinsinkomen van maximum € 31.550 verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste (deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).
 • Personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.
 • Personen die in een woning of woongebouw wonen van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
 • Personen die een woning huren bij het OCMW of lokaal bestuur.
 • Personen die op basis van hun geregistreerde huurovereenkomst met een looptijd van minstens een jaar een huurprijs van maximum € 524,19 per maand betalen.
 • Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de lokale adviescommissie (LAC).

Verdere stappen

Vraag de energiescan online aan via de website van energiesnoeiers (link onderaan deze webpagina).

Op de afgesproken datum komt de Energiesnoeier langs om de energiescan in jouw woning uit te voeren. 

Tijdens het bezoek overloopt hij de belangrijkste energiebesparende maatregelen. Daarna wordt er waar nodig buisisolatie, ledlampen, radiatorfolie, een spaardouchekop, een stekkerdoos, tochtstrips en/of een timer geplaatst.

Bedrag

De energiescan voor bovenstaande doelgroepen is gratis.

Woon- en energieloket 

Heb je vragen over je energiefactuur, energieleverancier, energiescan,... dan kan je terecht in het woon-en energieloket in het Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92. 

Maak hier een afspraak

Wat breng je mee?

Jouw laatste ontvangen afrekening of een voorschotfactuur (indien je jouw afrekening nog niet ontvangen hebt) 

Contact