Vrij Maldegem

Het Vrij Maldegem valt vanaf 21 januari 2021 gratis bij de inwoners in Maldegem in de brievenbus. Daarin staat niet alleen het nieuws dat voorheen in het infomagazine stond, maar ook het vele andere lokaal nieuws. We sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met drukkerij Van Hoestenberghe.

We willen iedereen sneller en uitgebreider op de hoogte brengen én dus ook inwoners, die niet of minder digitaal actief zijn, beter informeren. We kozen voor een samenwerking met een bestaand weekblad omdat een krant meer gelezen wordt dan een gemeentelijk infomagazine.

Je kan de edities van het Vrij Maldegem hier online lezen.

Voor vragen in verband met publicatie van niet-gemeentelijke artikels, advertenties en andere items dien je rechtstreeks contact op te nemen met drukkerij Van Hoestenberghe via tel. 050 72 99 90, druk.vanhoestenberghe@skynet.be, www.vanhoestenberghe.be

 

Contact