Verbod

In Maldegem is het verboden voor particulieren om feestvuurwerk te ontsteken.  Dat betekent dat eventuele aanvragen tot het afsteken van eindejaarsvuurwerk geweigerd worden en er een vuurwerkverbod geldt.

Dit verbod geldt trouwens ook voor het oplaten van wensballonnen.

Het gemeentebestuur heeft deze beslissing genomen vanuit het idee dat veiligheid en dierenwelzijn primeert boven het plezier van vuurwerk.

Wat zegt de wet?

In België is de productie, de verkoop en het bezit van vuurwerk gebaseerd op een Europese richtlijn en geregeld door een aantal Koninklijke en ministeriële besluiten. Die wetgeving bepaalt o.a. welke Europese markering (CE) op de producten moet vermeld staan en legt bijkomende verplichtingen op aan fabrikanten, importeurs en distributeurs. 

Het algemeen politiereglement van Maldegem (GAS-reglement) bepaalt dat het verboden is voor particulieren om feestvuurwerk te ontsteken. (beslist in de gemeenteraad van 18 december 2019, in voege vanaf 30 december 2019)

Onder feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Elk type feestvuurwerk bestemd voor particulieren is duidelijk gedefinieerd in hogere wetgeving.

Wie het politiereglement overtreedt, riskeert een fikse gasboete.

Contact