Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester.

Deze voorafgaande machtiging van de burgemeester is in de nacht van 31 december van 23:30 uur tot 1 januari om 1:00 uur van het daaropvolgende jaar niet vereist voor het ontsteken van feestvuurwerk.

Wel is het vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar voor derden te vermijden.

Feestvuurwerk

Feestvuurwerk is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren en in België mag worden verkocht aan personen vanaf zestien jaar.

Feestvuurwerk mag je enkel gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die de openbare veiligheid niet in gevaar brengen.

Bij het afsteken van feestvuurwerk moet de hinder voor de buurt beperkt blijven.

Aanvraag

De machtiging van de burgmeeester voor het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen op een ander moment dan tijdens oudejaarsnacht vraag je aan bij de dienst Veiligheid. Dit doe je ten minste veertien dagen op voorhand.

Stuur een e-mail naar veiligheid@maldegem.be met deze gegevens:

  • Naam & voornaam
  • Adres
  • Geboorteplaats & -datum
  • Adres waar het vuurwerk zal worden afgestoken.

Als je toestemming krijgt, ontvang je via de post een attest ontploffend vuurwerk (voor de aankoop) en een attest gebruik ontploffend vuurwerk (voor het gebruik).

Bedrag

Gratis

Contact