VVOG vzw – Vereniging voor Openbaar Groen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) stelt zich tot doel:

  • het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
  • de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
  • de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake milieubeheer;
  • het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen. Er worden ook vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties georganiseerd.

Om deze doelstellingen te bereiken biedt de VVOG aan haar leden een aantal dienstverleningen aan zoals een bibliotheek, technisch advies, dienst studiecentrum,…

Tenslotte houdt de vereniging ook voeling met andere aanverwante organisaties en onderhoudt zij nauwe contacten met wetenschappelijke instellingen en onderzoeksinstituten die research en opleidingen organiseren in vakgebieden die nauw aansluiten bij de openbare groenvoorziening. Via het studiecentrum wordt de verkregen informatie zo goed mogelijk vertaald naar de praktijk toe.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Vervanger in de Algemene Vergadering

Danny Vannevel

Adres

Predikherenrei 1c

8000 Brugge

Contact