Wateroverlast

Bij hevige buien en langdurige neerslagperiodes kan er wateroverlast ontstaan. We onderscheiden twee soorten wateroverlast:

  • Wateroverlast vanuit een gracht, beek, rivier, kanaal …
  • Wateroverlast vanuit het riool.

Hulp bij wateroverlast

  • Verwittig de brandweer of de politie via het noodnummer 112.
    Geef indien mogelijk mee om hoeveel water (centimeter) het gaat en van waar het water komt.
  • Als het water de woning dreigt binnen te lopen, vraag hulp aan vrienden en buren om het meubilair op het gelijkvloers hoger te plaatsen.
  • Maak met zandzakjes kleine dammen voor kelderramen en drempels.
  • Evacueer je wagen.
  • Rij niet met de wagen door het overstromingsgebied.
  • Volg de actuele info via waterinfo.be.

Schadevergoeding

Voor de vergoeding van schade door wateroverlast richt je je in de eerste plaats tot je verzekeraar (brandverzekering). Als de wateroverlast erkend wordt als ramp kan je een beroep doen op een tussenkomst van het Rampenfonds.

Meldpunt wateroverlast

Gemeente Maldegem investeert veel tijd in het opsporen van de oorzaken van wateroverlast. Daarbij brengen we knelpunten in kaart om efficiënte maatregelen te kunnen nemen.

Om de oorzaken en maatregelen goed te kunnen inschatten, kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Wanneer wateroverlast zich voordoet, meld dat steeds aan de Gemeente via het meldpunt of per e-mail. Foto's en filmpjes hebben steeds een zeer grote meerwaarde om een duidelijk beeld te hebben van de wateroverlast, aarzel dan ook niet om ook deze over te maken aan de Gemeente. Samen bouwen we aan een overstromingsvrij Maldegem.

Contact