Werking van de OCMW-raad

Het OCMW wordt beheerd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en regelt, vergelijkbaar met de gemeenteraad, alle OCMW-bevoegdheden, tenzij de wet het anders bepaalt.

De voorzitter zit de maandelijkse vergaderingen van de OCMW-raad voor. Hij opent en sluit de vergaderingen.

Contact